Terminarz

Terminarz dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w czasopismach:

Do 21 lutego 2021 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia;

Do 26 lutego 2021 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON;

Do 21 marca 2021 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi (http://natconference.eu/referat);

Do 10 kwietnia 2021 r. – akceptacja pełnego tekstu zgłoszonego referatu oraz przydzielenie do czasopisma naukowego;

Do 16 kwietnia 2021 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej oraz ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń.

Artykuły należy przesłać pod adres:

 Katarzyna Andziulewicz (Publikacje) - tel. 793 011 581

e-mail: k.andziulewicz@amw.gdynia.pl

Dla pozostałych uczestników:

Do 21 marca 2021 r. zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestników chcących wygłosić referat w czasie konferencji;

Do 26 marca 2021 r. przesłanie informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego tematu do programu;

Do 16 kwietnia 2021 r. wniesienie opłaty konferencyjnej, zakończenie przyjmowania zgłoszeń oraz ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń dla słuchaczy.