Terminarz

Terminarz dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w czasopismach:

Do 8 marca 2020 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia;

Do 15 marca 2020 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON;

Do 10 kwietnia 2020 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi (http://natconference.eu/referat);

Do 30 kwietnia 2020 r. – zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu;

Do 3 czerwca 2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.

Artykuły należy przesłać pod adres:

 Judyta Fac (Publikacje) - tel. 261 26 27 43,

e-mail: j.fac@amw.gdynia.pl 

Dla pozostałych uczestników:

Do 22 maja 2020 r. – zakończenie przyjmowania zgłoszeń uczestników chcących wygłosić referat w czasie konferencji;

30 maja 2020 r. – przesłanie informacji o zakwalifikowaniu zgłoszonego tematu do programu;

Do 3 czerwca 2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej oraz zakończenie przyjmowania zgłoszeń.