Tematyka

TEMATYKA KONFERENCJI "NATCON"

 

A. MORSKIE SYSTEMY WALKI

I. PLATFORMY MORSKIE, POWIETRZNE, BRZEGOWE:

  • BEZZAŁOGOWE

  • ZAŁOGOWE

II. SYSTEMY UZBROJENIA

  • SENSORY

  • EFEKTORY

III. SYSTEMY C4ISR

  • DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ

  • OBSERWACJA I ROZPOZNANIE

  • NAWIGACJA

B. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

I. WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

II. OCHRONA PORTÓW I INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

III. POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO MORSKIE

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŻEGLUGI

V. MONITOROWANIE OBSZARÓW MORSKICH

VI. WSPARCIE NAWIGACYJNE I HYDROGRAFICZNE

C. EKSPLOATACJA TECHNIKI MORSKIEJ

I. SYSTEMY INFORMATYCZNE, UZBROJENIE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNE

II. SYSTEMY SYMULACYJNE I TRENAŻERY

III. BADANIA I CERTYFIKACJA WYROBÓW W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

IV. WSPARCIE LOGISTYCZNE

D. CYBERBEZPIECZEŃSTWO

I. WYZWANIA DLA SYSTEMÓW PRACUJĄCYCH NA POTRZEBY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

II. OCHRONA INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SYSTEMÓW MOBILNYCH

III. WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DO OCHRONY CYBERPRZESTRZENI - MACHINE LEARNING, ARTIFICIAL INTELLIGENCE, BIG DATA, INNE

IV. SYSTEMY ŁĄCZNOŚCI I SYSTEMY WSPARCIA DOWODZENIA - WYZWANIA BEZPIECZEŃSTWA, ZAGROŻENIA CYBERATAKAMI

V. DARK NET - MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ, WPŁYW NA SYSTEMY WOJSKOWE, ICH PROJEKTOWANIE, WDRAŻANIE, ZASADY UŻYTKOWANIA