Struktura

Na potrzeby Konferencji NATCON i targów  BALT MILITARY EXPO 2021 utworzono wspólny Komitet Honorowy. Ponadto utworzono odrębne komitety, którymi są: Komitet Naukowo - Programowy oraz Komitet Organizacyjny.

Przewodniczącym Komitetu Naukowo - Programowego jest Marcin Wiśniewski - p.o. Prezesa Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. natomiast funkcję zastępcy pełni  kadm. prof. dr hab. Tomasz Szubrycht - Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął Andrzej Bojanowski - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.