Sponsor strategiczny

Sponsorzy VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” w 2018 roku.