Sponsorzy

W imieniu Komitetu Organizacyjnego prosimy o przyjęcie zaproszenia do współpracy w ramach projektu NATCON - IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Po raz kolejny NATCON organizowany jest razem z 16. Bałtyckimi Targami Militarnymi BALT MILITARY EXPO. Targi i konferencja odbędą się w formie zdalnej, w dniach 20-22 kwietnia 2021r.

Konferencja NATCON organizowana jest wspólnie przez trzy instytucje: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej i Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Celem organizatorów Konferencji i Targów jest budowa międzynarodowej platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo – badawczymi krajów nadbałtyckich. Priorytetową tematyką Konferencji będą rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i ratownictwa morskiego.

Zapraszamy Państwa do grona Sponsorów konferencji NATCON. Sądzimy, że aktywne zaangażowanie w realizację projektu stworzy doskonałą okazję do rozszerzenia i zintensyfikowania działań marketingowych planowanych podczas BALT MILITARY EXPO 2021. Proponowany zakres wspólnych działań, wynikający z pakietu sponsorskiego, znajduje się w załączonym dokumencie.

Mając nadzieję na współpracę pozostajemy z wyrazami szacunku,

Komitet Organizacyjny Konferencji NATCON

 

Sponsorzy: