Referat

Referaty należy przesyłać do Pani Katarzyny Andziulewicz na adres e-mail: k.andziulewicz@amw.gdynia.pl

Pod tym adresem można także uzyskać szczegółowe informacje na temat publikacji.

Wytyczne dla autorów chcących publikować w czasopismach naukowych.

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Wszystkie artykuły są recenzowane.

Wymogi formalne: „Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego”: https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/cms/MYMANUSCRIPTS

Wymogi formalne: „Colloquium”: https://colloquium.elsite.eu/index.php/wskazowki-dla-autorow

Wymogi formalne: „De securitate et defensione. O bezpieczeństwie i obronności”: https://desecuritate.uph.edu.pl/dla-autorow

Wymogi formalne: „Zeszyty Naukowe AMW”: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/nauka/czasopisma-naukowe/item/1187-informacje-dla-autorow-information-for-authors

Wymogi formalne: „Międzynarodowe Prawo Humanitarne”: https://www.amw.gdynia.pl/index.php/nauka/czasopisma-naukowe/item/1769-miedzynarodowe-prawo-humanitarne

Wymogi formalne: „Pomorskie Forum Bezpieczeństwa”:  http://www.wdiom.amw.gdynia.pl/pomorskie-forum-bezpieczenstwa/