Opłaty

Opłaty:
1400 PLN netto - płatne w  terminie do 6 kwietnia 2021 r.
Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto:
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
 
Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A.
70 1440 1345 0000 0000 0193 1498
z dopiskiem NATCON 2020
 
Konto w EUR: PKP BANK POLSKI S.A.
IBAN PL96 1440 1101 0000 0000 1375 2028
SWIFT CODE: BPKOPLPW
z dopiskiem NATCON 2020
 
Konto w USD: PKO BANK POLSKI S.A.
IBAN PL88 1440 1101 0000 0000 1375 1978
SWIFT CODE: BPKOPLPW
z dopiskiem NATCON 2020
 
Opłata konferencyjna obejmuje:
Materiały konferencyjne wydane na płycie CD, publikację artykułów w czasopismach naukowych znajdujących się na liście „B” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wyżywienie w czasie trwania Konferencji, obejmujące przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących.

Opłata nie obejmuje kosztów przejazdu i zakwaterowania.