Opłaty

Opłaty:
1000 PLN netto - płatne w  terminie do 16 kwietnia 2021 r.
Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto:
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
 
Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A.
70 1440 1345 0000 0000 0193 1498
z dopiskiem NATCON 2021
 
Konto w EUR: PKP BANK POLSKI S.A.
IBAN PL96 1440 1101 0000 0000 1375 2028
SWIFT CODE: BPKOPLPW
z dopiskiem NATCON 2021
 
Konto w USD: PKO BANK POLSKI S.A.
IBAN PL88 1440 1101 0000 0000 1375 1978
SWIFT CODE: BPKOPLPW
z dopiskiem NATCON 2021
 
Opłata konferencyjna obejmuje*:
* opłata zawiera koszt recenzji oraz publikacji referatu w czasopiśmie naukowym