Kontakt

ORGANIZATORZY:

dr Hubert Jando - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 666 5372
tel. 735 999 771
natconference@natconference.eu


Katarzyna Andziulewicz - Akademia Marynarki Wojennej

Biuro organizacyjne
tel. 261 26 27 43
natconference@natconference.eu


Iwona Mrozińska Kapciak - OBR CTM S.A. - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 776 4 773
natconference@natconference.eu

Ewa Piotrowska - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 776 4776
natconference@natconference.eu

Marek Buczkowski - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Biuro organizacyjne
tel. 58 554 92 13
tel. 693 448 814
natconference@natconference.eu

 

Piotr Gwizdała - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Biuro organizacyjne / opłaty
tel. 58 554 92 21
tel. 663 707 700
natconference@natconference.eu

 

Piotr Gwizdała - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

Biuro organizacyjne / opłaty
tel. 58 554 92 21
tel. 663 707 700
natconference@natconference.eu