Konkurs

Organizatorami konkursu są:

Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., działający na mocy porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. o wspólnej organizacji Konferencji NATCON. W konkursie przyznawane są 3 równorzędne wyróżnienia, a laureaci nagrodzeni statuetkami w postaci Kryształowej Latarni.

W roku 2020 Konkurs będzie organizowany po raz czwarty. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu oraz zgłaszania referatów poprzez formularz zgłoszeniowy.

Laureaci III edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2018:

  • Dominik Filipiak, Milena Stróżyna, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz, Tytuł: "Big Data i wykrywanie anomalii w ruchu morskim: przestrzenna analiza danych AIS dla tankowców"
  • Robert Matyszkiel, Janusz Mikołajczyk, Dariusz Szabra, Bogusław Grochowina, Zbigniew Bielecki, Tytuł: "Wykorzystanie bezpiecznej łączności hybrydowej FSO/RF do zastosowań morskich"
  • Michał Narożny, Paweł Polański, Rafał Namiotko, Marta Czarnowska, Tytuł: "Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej"  

Laureaci II edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2016:

  • dr inż. Paweł Polański i Franciszek Szarkowski, Tytuł: „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek” kmdr ppor. dr inż. Rafał Miętkiewicz, Tytuł: „Possible applications of USVs in polish Navy”
  • mjr dr inż. Paweł Dobrzyński, prof. dr hab. inż. Mirosław Gerigk, dr Stanisław Lipski, Bogdan Machowski, Tytuł: “Koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”  

Laureaci I edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2014:

  • płk dr Waldemar Scheffs, Tytuł: „Założenia dla okrętowego systemu rozpoznania w działaniach charakterze sieciocentrychnym”
  • dr inż. Przemysław Pozański i Mieczysław Grabowski, Tytuł „Pneumatyczny system przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom ze strony nurków”
  • kmdr por. Mirosław Chmieliński, Szymon Kubisiak, Mirosław Gołyga, Tytuł „Diagnostyka stanu technicznego luf artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopu”