Komitet Naukowo – Programowy

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

Przewodniczący: Marcin WIŚNIEWSKI  p.o. Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.

Wiceprzewodniczący: kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT  Rektor - Komendant Akademii Marynarki Wojennej

 

Andrzej BOJANOWSKI – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A,

kmdr por. dr Mirosław CHMIELIŃSKI – Akademia Marynarki Wojennej

kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI – Akademia Marynarki Wojennej

dr inż. Agnieszka DEJA  Prorektor ds. Kształcenia Akademii Morskiej w Szczecinie

 gen. bryg. dr inż. Karol DYMANOWSKI – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej

prof. dr hab. inż. Marek DZIDA – Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki Politechniki Gdańskiej

płk Artur KĘPCZYŃSKI – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia – Szef Logistyki

Maciej GREGORCZYK – Zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Wdrożeń, OBR CTM S.A.

kmdr dr hab. Grzegorz GRZECZKA, prof. AMW – Dziekan Wydziału Mechaniczno – Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej

kmdr SG Wojciech HENINBORCH – Zastępca Komendanta MOSG ds. Granicznych

wiceadmirał Krzysztof JAWORSKI – Dowódca Centrum Operacji Morskich, Dowództwa Komponentu Morskiego

kontradmirał Mirosław JURKOWLANIEC – Dowódca 3. Flotylli Okrętów

prof. dr hab. inż. Ryszard KATULSKI, prof. zw. PG  Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i informatyki, Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej

 kmdr Dariusz KIELISZEK – Szef Departamentu Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Zbigniew KMIECIK – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku

st. bryg. Piotr SOCHA – Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI, prof. AMW  Akademia Marynarki Wojennej

Sebastian DZIEDZIC  p.o. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku

płk rez. dr inż. Witold LEWANDOWSKI – Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Rafał SOBOLEWSKI – Dyrektor Działu Zarządzania Programami i Projektami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW  Dziekan Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Akademii Marynarki Wojennej

gen. bryg. Karol MOLENDA – Pełnomocnik MON ds. utworzenia Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni

Maciej MATERKA – Pełnomocnik MON ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

dr inż. Rafał NAMIOTKO – Dyrektor Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Badań i Rozwoju, OBR CTM S.A.

kontradmirał Piotr NIEĆ – Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża

 płk Marek NIENARTOWICZ – Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

kmdr Wojciech SZYSZKOWSKI – Szef Szefostwa Techniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia

dr n. pr. Paweł OLEJNIK – Szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych - Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. utworzenia Agencji Uzbrojenia

gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej

kmdr dr hab. Bartłomiej PĄCZEK, prof. AMW – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej 

 kom. Izabela PILACHOWSKA – Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

 mgr inż. kpt. żw. Wiesław PIOTRZKOWSKI – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

dr inż. Przemysław POZAŃSKI – Zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Badań, OBR CTM S.A.

 płk SG Andrzej PROKOPSKI – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej

gen. dyw. Andrzej REUDOWICZ – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

 nadinsp. Andrzej ŁAPIŃSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Andrzej KENSBOK– Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

kmdr por. dr Tomasz SOBCZYŃSKI – Akademia Marynarki Wojennej

gen. bryg. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK, prof. WAT – Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej

dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej

kmdr por. Jacek SWAJDA – Dowódca Jednostki Wojskowej FORMOZA

 prof. dr hab. inż. Krzysztof WILDE – Rektor Politechniki Gdańskiej

 kontradmirał SG rez. Konrad WIŚNIOWSKI – Pełnomocnik Zarządu ds. Realizacji Projektów Okrętowych, OBR CTM S.A.

prof. dr hab. inż. Janusz ZARĘBSKI – Rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dr hab. Stanisław ZARYCHTA – Akademia Marynarki Wojennej

 Sebastian KLUSKA – Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR

wiceadmirał Jarosław ZIEMIAŃSKI – Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW – Akademia Marynarki Wojennej