Doktoranci i Studenci

WAŻNA INFORMACJA

informujemy, że na chwilę obecną Konferencja NATCON zaplanowana na 22-24 czerwca 2020r. odbędzie się zgodnie z planem. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, to będziemy na bieżąco przesyłać wiadomość uczestnikom drogą mailową lub telefoniczną.

Zachęcamy do obserwowania profilu wydarzenia na facebooku, gdzie zamieszczamy wszystkie aktualne informacje: https://www.facebook.com/natconference/

 

IV Konferencja Naukowa Doktorantów i Kół Naukowych

pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”

22-23  czerwca 2020 Gdańsk, Gdynia

Od wielu lat Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” jest miejscem, gdzie przedstawiciele przemysłu, instytucji naukowych i użytkownicy technologii morskich tworzą wspólną platformę porozumienia, dialogu i współpracy.

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” – tzw. "Mały NATCON". Jej celem jest danie młodym ludziom możliwości na znalezienie miejsca dla swoich pasji, zainteresowań i poglądów w środowisku związanym z obronnością i bezpieczeństwem.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych, choć wspierana przez sygnatariuszy porozumienia dotyczącego organizacji Międzynarodowej Konferencji NATCON, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., to w całości tworzona jest przez Doktorantów i Studentów. Jej głównymi organizatorami są Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działające na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

IV edycja Konferencji, odbędzie się w dniach 22-23 czerwca 2020 r., już teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia czynnego udziału i stania się częścią tej inicjatywy.

Głównymi nurtami tematycznymi IV Konferencji Naukowej Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” będą:

  1. Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;
  2. Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;
  3. Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, Zagrożenia i wyzwania, Aspekty prawne;
  4. Rola i zadania służb publicznych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa: Organy administracji rządowej i samorządowej w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego, Potencjał obronny i ochronny państwa, Instytucje edukacji dla bezpieczeństwa;
  5. Zarządzanie kryzysowe: Organizacja i zasady funkcjonowania centrów zarządzania kryzysowego, Służby ratownicze, Bezpieczeństwo zdrowotne, Bezpieczeństwo energetyczne, Bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń publicznych.

Jak ważne jest to wydarzenie pokazała nam III edycja Konferencji, która odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2018 roku. Zgromadziła ona na forum prawie 100 przedstawicieli doktorantów i kół naukowych z 19 uczelni, takich jak: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski oraz wielu innych. W jej czasie zostało wygłoszonych 54 referatów na wysokim poziomie merytorycznym, obejmującym takie zagadnienia jak: wojna hybrydowa, zagrożenia terrorystyczne w czasach globalizacji, zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa, kryzys migracyjny, bezpieczeństwo morskie i wiele innych.

Jesteśmy dumni z podjętych działań na rzecz rozwoju i integracji środowisk doktoranckich i studenckich w Polsce obejmujących zagadnienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa, dlatego jeszcze raz zapraszamy wszystkich zainteresowanych staniem się częścią tego przedsięwzięcia do kontaktu z nami.

Opłata konferencyjna w wysokości 90 zł netto* obejmuje:

Materiały konferencyjne, możliwość publikacji referatu, wyżywienie w czasie trwania Konferencji, w tym przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących, przejazdy, nocleg z 22 na 23 czerwca 2020 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto z dopiskiem „imię i nazwisko + Wyzwania dla Bezpieczeństwa”:

 

 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

 Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A.

70 1440 1345 0000 0000 0193 1498

 

Terminarz dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w czasopismach:

Do 8 marca 2020 r. – rejestracja, przesłanie streszczenia;

Do 15 marca 2020 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji NATCON;

Do 10 kwietnia 2020 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi (http://natconference.eu/referat);

Do 30 kwietnia 2020 r. – zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu;

Do 3 czerwca 2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej.