PhD students and students

 IV EDITION CONFERENCE OF DOTORS AND SCIENTIFIC GROUPS 

"CZALLENGES FOR SAFETY" 2021

It will be carried out only in Polish

 

IV EDYCJA KONFERENCJI DOKTORANTÓW I KÓŁ NAUKOWYCH

„WYZWANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA” 2021

 

            W imieniu Zarządu Koła Naukowego Bezpieczeństwa Morskiego* oraz Prezydium Samorządu Doktorantów Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni mamy zaszczyt zaprosić do udziału w IV edycji Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” w ramach  IX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „NATCON” 2021.

            Wydarzenie to będzie miało miejsce podczas trwania XIV edycji Bałtyckich Targów Militarnych BALT-MILITARY-EXPO, w dniach 20-22 kwietnia 2021 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

        Konferencja skierowana jest do studentów i młodych pracowników nauki zarówno z uczelni nauk społecznych i humanistycznych jak i technicznych

            Zeszłoroczna edycja konferencji środowiska studenckiego odbyła się po raz pierwszy i zgromadziła przedstawicieli 19 kół naukowych z całej Polski. Sukces tego przedsięwzięcia pozwolił na włączenie wydarzenia na stałe do programu konferencji NATCON w przyszłych edycjach.

           Konferencja „Wyzwania dla bezpieczeństwa” objęta jest również konkursem na najlepszy referat o nagrodę Dyrektora Naczelnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. Pana Marcina WIŚNIEWSKIEGO.

            Celem konferencji jest promowanie rozwoju naukowego studentów, prezentacja dorobku naukowego młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich oraz budowanie relacji ze specjalistami z branży szerokorozumianego bezpieczeństwa.

 

* Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego działa na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Głównym celem jego działalności jest poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego ze szczególnym naciskiem na jego morskie aspekty, a także integracja środowiska studenckiego i akademickiego. Misja opiera się na poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie bezpieczeństwa morskiego poprzez zaangażowanie naukowe i współprace z organizacjami zajmującymi się problematyką bezpieczeństwa.