Terminarz

W związku z licznymi zapytaniami i prośbami przedstawiamy nowe terminy składania streszczeń i referatów do publikacji punktowanych: 

Dla prelegentów zainteresowanych publikacją referatów w Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej (referaty techniczne) oraz monografii (referaty nietechniczne):

Do 10 marca 2018 r. – przesłanie streszczenia w języku polskim i angielskim

Do 15 marca 2018 r. – akceptacja streszczeń przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji

Do 9 kwietnia 2018 r. – przesłanie pełnej treści referatu zgodnie z wytycznymi dla poszczególnych publikacji

Do 10 maja 2018 r. – Zakończenie procesu recenzowania i akceptacji pełnego tekstu zgłoszonego referatu

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

Dla prelegentów zainteresowanych publikacją treści wystąpień w materiałach konferencyjnych:

Do 18 kwietnia 2018 r. – przesłanie streszczenia w języku polskim oraz angielskim

Do 23 kwietnia 2018 r. – akceptacja streszczenia przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji

Do 21 maja 2018 r. – przesłanie całości zgłoszonego referatu/prezentacji/komunikatu

Do 30 maja 2018 r. – akceptacja przesłanego tekstu przez recenzentów wchodzących w skład Komitetu Naukowo – Programowego pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji

Do 4 czerwca 2018 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej