Tematyka

TEMATYKA KONFERENCJI "NATCON"

A. MORSKIE SYSTEMY WALKI

I. PLATFORMY MORSKIE, POWIETRZNE, BRZEGOWE:

  • BEZZAŁOGOWE
  • ZAŁOGOWE

II. SYSTEMY UZBROJENIA

  • SENSORY
  • EFEKTORY

III. SYSTEMY C4ISR

  • DOWODZENIE I ŁĄCZNOŚĆ
  • OBSERWACJA I ROZPOZNANIE
  • NAWIGACJA

B. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO

I. WSPÓŁDZIAŁANIE W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

II. OCHRONA PORTÓW I INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ

III. POSZUKIWANIE I RATOWNICTWO MORSKIE

IV. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ŻEGLUGI

V. MONITOROWANIE OBSZARÓW MORSKICH

VI. WSPARCIE NAWIGACYJNE I HYDROGRAFICZNE

C. EKSPLOATACJA TECHNIKI MORSKIEJ

I. SYSTEMY INFORMATYCZNE, UZBROJENIE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNE

II. SYSTEMY SYMULACYJNE I TRENAŻERY

III. BADANIA I CERTYFIKACJA WYROBÓW W ZAKRESIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

IV.WSPARCIE LOGISTYCZNE