Struktura

Na potrzeby Konferencji NATCON i targów  BALT MILITARY EXPO 2018 utworzono wspólny Komitet Honorowy. Ponadto utworzono odrębne komitety, którymi są: Komitet Naukowo - Programowy oraz Komitet Organizacyjny. Przewodniczącym Komitetu Naukowo - Programowego jest dr inż. Andrzej Kilian - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. natomiast funkcję zastępcy pełni  kmdr prof. dr hab. kmdr Tomasz Szubrycht - Rektor Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął Andrzej Kasprzak - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.