Referat

Referaty należy przesyłać o Pani Katarzyny Andziulewicz na adres e-mail: k.andziulewicz@amw.gdynia.pl. Pod tym adresem można także uzyskać szczegółowe informacje na temat publikacji.

Wytyczne dla autorów chcących publikować w Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej (artykuły techniczne):

Artykuł należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word (.doc lub .docx). Nie powinien przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego. Od 2015 roku językiem publikacji w „Zeszytach Naukowych Akademii Marynarki Wojennej” jest język angielski i Redakcja ZN AMW przyjmuje wyłącznie artykuły napisane w języku angielskim. Wszystkie artykuły są recenzowane.

 Wymogi formalne

1. Format artykułu:
 • B5
 • marginesy 25 mm
 • pojedynczy odstęp między wierszami
 • czcionka Times New Roman, wys. 11 p.
2. Układ artykułu:
 • imię i nazwisko
 • szczegółowa afiliacja
 • tytuł
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim.
3. Rysunki:
 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.
4. Tabele:
 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
 • tekst w tabelach 10 p.
 5. Wzory:
 • ponumerowane, pisane w edytorze równań.
6. Bibliografia:
 • uporządkowana alfabetycznie
 • zapisana w formacie ISO 690.
 
Autorzy otrzymują bezpłatnie jeden egzemplarz czasopisma, nie otrzymują natomiast honorariów autorskich.
Wszelkich informacji udziela sekretarz Redakcji ZN AMW.
Wytyczne dla autorów chcących publikować w Monografii Konferencyjnej (artykułu nietechniczne):

Artykuły należy dostarczyć w wersji elektronicznej w formacie edytora Word. Wszystkie referaty sprawdzane są przez Komitet Naukowo -  Programowykonferencji pod kątem ich zgodności z tematyką konferencji. Referaty uczestników zainteresowanych publikacją w monografii konferencyjnej będą recenzowane przez Komitet Naukowo - Programowy Konferencji.

 Wymogi formalne

1. Format artykułu:
 • A4
 • marginesy 25 mm
 • pojedynczy odstęp między wierszami
 • czcionka Times New Roman, wys. 11 p.
2. Układ artykułu:
 • imię i nazwisko
 • tytuł
 • streszczenie
 • słowa kluczowe
 • wstęp
 • część zasadnicza opisująca metodykę badań i uzyskane wyniki
 • wnioski (lub podsumowanie)
 • bibliografia
 • streszczenie w języku angielskim
3. Rysunki:
 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • podpisy pod rysunkami czcionką 10 p.
4. Tabele:
 • ponumerowane, ich szerokość nie może przekraczać 13 cm
 • tytuły nad tabelami czcionką 10 p.
 • tekst w tabelach 10 p.
5. Wzory:
 • ponumerowane, pisane w edytorze równań

  6. Bibliografia:

 • ujednolicona i uporządkowana alfabetycznie, zapisana wg poniższych kryteriów:
 • Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, wydawca, miejsce i rok wydania.

  (zapis dla monografii)

 • Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, [w:] Tytuł, red. (inicjał imienia, nazwisko), wydawca, miejsce i rok wydania.

  (zapis dla tekstu w książce pod redakcją)

 • Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, „Tytuł Czasopisma”, rok, numer, strony.

  (zapis dla artykułu w czasopiśmie naukowym)

 • Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, nazwa konferencji, wydawca, miejsce i rok, strony.

  (zapis dla referatu konferencyjnego)

 • Autor (nazwisko, inicjał imienia), Tytuł, właściciel, numer, data.

  (zapis dla patentu)

 • Numer i rok. Tytuł.
           (zapis dla normy)
7. Objętość:
(minimum) pół arkusza wydawniczego