Program konferencji NATCON

Dzień pierwszy – 25 czerwca 2018 r.

08.00-09.00

Rejestracja uczestników i pobranie materiałów konferencyjnych

09.00-09.15

Otwarcie Konferencji
Rektor – Komendant kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht (Akademia Marynarki Wojennej)
Prezes Zarządu dr inż. Andrzej Kilian (OBR CTM S.A.)
Prezes Zarządu Andrzej Kasprzak (MTG S.A.)

09.15-10.15

Sesja Plenarna I (Referaty zamówione)

Przewodniczący sesji: Rektor – Komendant kmdr prof. dr hab. T. Szubrycht (AMW)

09.15-09.30

Zaproszono Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
(Referat zamówiony)

09.30-09.45

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
(Referat zamówiony)

09.45-10.00

Ministerstwo Finansów
(Referat zamówiony)

10.00-10.25

Przerwa kawowa

10.25-11.55

Sesja Plenarna II (Referaty zamówione)

Przewodniczący sesji: Rektor – Komendant kmdr prof. dr hab. T. Szubrycht (AMW)

10.25-10.40

Inspektorat Marynarki Wojennej
(Referat zamówiony)

10.40-10.55

Polska Grupa Zbrojeniowa
(Referat zamówiony)

10.55-11.10

Swedish Chief of the Navy-Rear Admiral J. Nyqvist
(Referat zamówiony)

11.10-11.25

FMV Swedish Defence Materiel Administration- F. Linden
(Referat zamówiony)

11.25-11.40

OBR Centrum Techniki Morskiej S.A - dr inż. A. Kilian
(Referat zamówiony)

11.40-11.55

Wojska Obrony Terytorialnej- płk dr inż. A. Dębczak
(Referat zamówiony)

11.55-12.30

Czas na zwiedzanie Targów Balt Military EXPO/Przerwa kawowa

12.30-13.40

Sesja referatowa I
Morskie systemy walki. Platformy morskie. (Załogowe),
Systemy C4ISR (Dowodzenie i łączność)

Przewodniczący sesji: dr inż. J. Uczciwek (OBR CTM S.A.)

12.30-12.45

T. Jaworski

Pierwszy polski Okrętowy System Zarządzania Walką "SCOT"
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

12.45-13.00

W. A. Bratt

Continuous delivery and it-security in high availability, real-time combat systems
(Saab AB)

13.00-13.15

B. Pomierski

Realizacja programu "Nowoczesny niszczyciel min Kormoran II" jako przykład uwolnionego potencjału tkwiącego w polskim przemyśle
(Remontowa Shipbuilding)

13.15-13.30

B. Bouckaert

An underwater spoiler on a warship: Why, When and How?
(Hull Vane B.V.)

13.30-13.40

Dyskusja

13.40-14.20

Obiad

14.20-16.00

Sesja referatowa II
Morskie systemy walki. Systemy Uzbrojenia (sensory, efektory)

Przewodniczący sesji: kmdr dr hab. inż. A. Żak, prof. AMW (AMW)

14.20-14.35

K. Grzejszczak

Safeguarding the Baltic Sea – RBS15 anti-ship missile today and for the future
(SAAB Technologies Poland Sp. z o.o.)

14.35-14.50

O. Priouzeau

New generation of naval self-protection passive decoys
(Etienne Lacroix Group)

14.50-15.05

T. Janowski,
E. Porosińska

Projekt toru odbiorczego współczesnych sonarów obrazujących
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

15.05-15.20

C. Eklund,
S. Löfström,
D. Petersen

Swedish Navy Corvette of Visby-class: Combat system trials addressing 21st century air threats
(RSwN/BAE Systems Bofors)

15.20-15.35

A. Stefaniak

Możliwości systemów obrony pasywnej okrętów przed współczesnymi zagrożeniami
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

15.35-15.50

W. Scheffs

Bezzałogowy system WE w działaniach sieciocentrycznych na morzu
(Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu)

15.50-16.00

Dyskusja

16.00-16.10

Przerwa kawowa

16.10-17.20

Sesja referatowa III
Morskie systemy walki. Platformy morskie. (Załogowe),
Systemy C4ISR (Dowodzenie i łączność)

Przewodniczący sesji: kadm. K. Jaworski (COM-DKM)

16.10-16.25

R. Berg

Development and improvements of the Stirling AIP System
(Saab Kockums)

16.25-16.40

A. Covarrubias

Submarine combat system modernization
(Naval Group)

16.40-16.55

J. C. Feuerbach

HDW Class submarines - Stealth to dominate the Baltic Sea
(thyssenkrupp)

16.55-17.10

T. Witkiewicz

Nowoczesne małe okręty podwodne (od 300 do 800 ton wyporności nawodnej) - nowe zdolności taktyczne i operacyjne
(Centrum Operacji Morskich – Dowództwo Komponentu Morskiego)

17.10-17.20

Dyskusja

20.00-24.00

Spotkanie integracyjne wystawców Targów Balt Military EXPO i uczestników Konferencji Natcon

 

 

Dzień drugi – 26 czerwca 2018 r.

09.00-09.45

Sesja plenarna III

Przewodniczący sesji: kadm rez. K. Wiśniowski (OBR CTM S.A.)

09.00-09.15

Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego
(Referat zamówiony)

09.15-09.30

Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża – kadm K. Zdonek
(Referat zamówiony)

09.30-09.45

Morski Oddział Straży Granicznej
(Referat zamówiony)

09.45-09.55

Przerwa Kawowa

09.55-11.05

Sesja referatowa IV
Morskie systemy walki
Systemy C4ISR (Dowodzenie i łączność)

Przewodniczący sesji: M. Wiśniewski (OBR CTM S.A.)

09.55-10.10

A. Marczak

Realizacja nadajnika i odbiornika OFDM w technologii radia programowalnego
(Politechnika Gdańska)

10.10-10.25

P. Domaros,
R. Matyszkiel,
B. Grochowina,
A. Dobkowski,
M. Wiśniewski

Użycie nowych waveformów wąskopasmowych w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów dowodzenia i łączności
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowy Instytut Łączności)

10.25-10.40

D. Koenig,
P. Augustynowicz

System Wymiany Sformalizowanych Danych MHS jako narodowe rozwiązanie zapewniające interoperacyjność z systemami NATO
(KenBIT Sp. J.)

10.40-10.55

J. Stępień,
P. Kabacik

Rozwiązania systemowe łączy radiowych dla platform mobilnych operujących w środowisku morskim
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Politechnika Wrocławska)

10.55-11.05

Dyskusja

11.05-11.15

Przerwa Kawowa

11.15-12.10

Sesja referatowa V
Morskie systemy walki
Systemy C4ISR (Dowodzenie i łączność)

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. R. Katulski (Politechnika Gdańska)

11.15-11.30

R. Matyszkiel,
J. Mikołajczyk,
D. Szabra,
B. Grochowina,
Z. Bielecki

Wykorzystanie bezpiecznej łączności hybrydowej FSO/RF do zastosowań morskich
(Wojskowy Instytut Łączności, Wojskowa Akademia Techniczna)

11.30-11.45

M. Sołtysiak,
M. Czapliński

Okrętowy Zintegrowany System Łączności – propozycja dla Marynarki Wojennej RP
(KenBIT Sp. J.)

11.45-12.00

K. Kosmowski,
R. Bryś,
G. Baranowski

Performance of Automatic Modulation Classification algorithms
(Wojskowy Instytut Łączności)

12.00-12.10

Dyskusja

12.10-12.20

Przerwa kawowa

12.20-13.15

Sesja referatowa VI
Eksploatacja Techniki Morskiej. Badania i Certyfikacja wyrobów w zakresie
obronności i bezpieczeństwa

Przewodniczący sesji: dr inż. R. Namiotko (ORB CTM S.A.)

12.20-12.35

R. Warchoł

Badania diagnostyczne amunicji morskiej jako element bezpiecznej eksploatacji techniki morskiej
(Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia)

12.35-12.50

P. Pozański,
A. Mazur,
P. Stencel

Zapewnienie kompatybilności elektromagnetycznej na nowo budowanych jednostkach Marynarki Wojennej RP
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

12.50-13.05

M. Nowicki,
M. Chmieliński,
T. Pagacz

Bezpieczeństwo eksploatacji armat morskich a ocena stanu technicznego luf artyleryjskich
(PAGACZ i SYNOWIE Sp. z o. o., Akademia Marynarki Wojennej)

13.05-13.15

Dyskusja

13.15-13.55

Obiad

13.55-15.35

Sesja referatowa VII
Morskie systemy walki. Systemy Uzbrojenia (Sensory, Efektory)

Przewodniczący: kmdr por. dr inż. A. Cichocki (AMW)

13.55-14.10

P. Dobrzyński,
S. Lipski,
B. Machowski,
R. Miętkiewicz,
S. Tamberg

Możliwości zwalczania śmigłowców bojowych przez okręty Marynarki Wojennej RP w świetle rozwoju systemów aktywnego przeciwdziałania zestawom przeciwlotniczym typu MANPADS
(Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Akademia Marynarki Wojennej, Arex Sp. z o.o.)

14.10-14.25

A. Cywiński,
M. Chmieliński,
S. Koryzma

Modernizacja i restrukturyzacja sił i środków systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej w latach 2008-2018
(Akademia Marynarki Wojennej)

14.25-14.40

P. Dobrzyński,
S. Lipski,
B. Machowski,
R. Miętkiewicz,
M. Krawczak

Latające środki ataku okrętów możliwe do zastosowania przez potencjalnego przeciwnika-analiza zagrożeń okrętów Marynarki Wojennej RP
(Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Akademia Marynarki Wojennej, PCO S.A.)

14.40-14.55

K. Bielawski,
M. Chmieliński,
S. Kowalski,
D. Szagała

Możliwości zaimplementowania zdalnie sterowanego zestawu niekierowanych pocisków rakietowych ZRN-01 Stokrotka do zwalczania zagrożeń asymetrycznych w bazach i portach morskich
(AREX Sp. z o.o., Akademia Marynarki Wojennej)

14.55-15.10

P. Dobrzyński,
S. Lipski,
B. Machowski,
R. Miętkiewicz,
T. Olszewski

Zautomatyzowany moduł samoobrony i maskowania okrętów Marynarki Wojennej RP z wykorzystaniem miniaturowych pocisków rakietowych kal. 70 i 40 mm.
(Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Akademia Marynarki Wojennej, Polska Grupa Zbrojeniowa, Multi Launch Rocket System)

15.10-15.25

M. Sankowski,
J. Kosiński,
T. Rutkowski

Zintegrowany system obrony okrętu
(PIT-RADWAR S.A.)

15.25-15.35

Dyskusja

15.35-15.45

Przerwa Kawowa

15.45-16.55

Sesja referatowa VIII
Morskie systemy walki
Systemy C4ISR (Obserwacja i rozpoznanie)

Przewodniczący: kmdr por. dr M. Chmieliński (AMW)

15.45-16.00

J. Zubrzycki,
R. Miętkiewicz

Analiza aerodynamiczna BSP Albatros 200 kg klasy taktycznej do rozpoznania morskiego i lądowego
(Politechnika Lubelska, Akademia Marynarki Wojennej)

16.00-16.15

A. Arecchi,
T. Bajer

Project Ocean 2020
(Leonardo S.p.A., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

16.15-16.30

A. Śluzek

Visibility enhancement in extremely turbid conditions using digitally controlled range-gated imaging
(Khalifa University UAE)

16.30-16.45

A. Nawrot,
P. Dyderski,
M. Smolarczyk

Wprowadzenie do natowskiego systemu identyfikacji IFF modu 5
(PIT-RADWAR S.A.)

16.45-16:55

Dyskusja

17.10-18.00

Przejazd na pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach morskiego portu Gdynia

18.00-19.00

Pokaz działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach morskiego portu Gdynia

19.30-24.00

Spotkanie Integracyjne uczestników Konferencji NATCON i zaproszonych gości.
Klub Marynarki Wojennej „Riwiera”

 


09.55-10.05

Przerwa Kawowa

10.05-11.45

Sesja referatowa IV A
System Bezpieczeństwa Morskiego. Wsparcie nawigacyjne i hydrograficzne

Przewodniczący sesji: kmdr A. Kowalski (Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej)

10.05-10.20

K. Zwolak

Wyścig do dna oceanu. Konkurs Shell Ocean Discovery XPRIZE i jego wpływ na rozwój możliwości mapowania akwenów głębokowodnych
(Akademia Marynarki Wojennej)

10.20-10.35

W. Stasiak

Echosonda interferometryczna w pomiarach hydrograficznych
(Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej)

10.35-10.50

S. Pietrzak

Elektroniczna Mapa Nawigacyjna dzisiaj i jutro. Standard S-100 i specyfikacja produktu S-101
(Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej)

10.50-11.05

J. Majcher

Pomiary w rejonie archipelagu Svalbard w ramach monitoringu środowiska morskiego
(Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej)

11.05-11.20

H. Nitner

Dane batymetryczne niezbędnym elementem zrównoważonego rozwoju mórz i oceanów
(Akademia Marynarki Wojennej)

11.20-11.35

A. Święch

Wraki z I i II wojny światowej w ujęciu interdyscyplinarnym

11.35-11.45

Dyskusja

 

Dzień trzeci – 27 czerwca 2018 r.

09.00-09.45

Sesja referatowa IX
System bezpieczeństwa morskiego. Ochrona portów i infrastruktury krytycznej

Przewodniczący sesji: kmdr dr inż. J. Teska, inż. AMW (AMW)

09.00-09.15

E. Porosińska,
T. Janowski

System technicznej ochrony infrastruktury morskiej
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

09.15-09.30

T. Sobczyński,
M. Chmieliński,
M. Pabich

Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
(Akademia Marynarki Wojennej)

09.30-09.45

L. Rowiński

Coastal Defence Using Unmanned Systems
(Politechnika Gdańska)

09.45-10.00

M. Blok, M. Sac,
B. Czaplewski,
S. Kaczmarek,
J. Litka,
M. Narloch

STRADAR – multimedialny system dyspozytorsko-teleinformatyczny dla Straży Granicznej
(Politechnika Gdańska)

10.00-10.15

M. Chmieliński

Przeładunek kontenerów z materiałami wybuchowymi jako towarami wysokiego ryzyka a bezpieczeństwo portów morskich
(Akademia Marynarki Wojennej)

10.15-10.25

Dyskusja

10.25-10.35

Przerwa Kawowa

10.35-11.50

Sesja referatowa X
System Bezpieczeństwa Morskiego. Poszukiwanie i Ratownictwo Morskie,
Wsparcie nawigacyjne

Przewodniczący sesji: wadm. rez. dr hab. S. Zarychta

10.35-10.50

C. Dyrcz

Operacja poszukiwania argentyńskiego okrętu podwodnego ARA „San Juan”
(Akademia Marynarki Wojennej)

10.50-11.05

E. Janusz,
J. Małecki,
R. Raczyński,
A. Rosłowicz

Opcjonalnie pilotowany śmigłowiec SW-4 Solo wyposażony w systemy do wykonywania patrolowych, poszukiwawczych i ratowniczych misji morskich
(Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Świdnik” S.A.)

11.05-11.20

K. Overmoyer

Udoskonalone Małe Systemy Uzbrojenia i Zdolność Przetrwania w Środowisku Wysokiego Zagrożenia
(Enamor Sp. z o.o., Raytheon Anschutz)

11.20-11.35

P. Zalewski,
R. Haberek,
M. Chmieliński

Nowoczesny system dynamicznego pozycjonowania (DP) niszczyciela
min ORP „Kormoran”
(Autocomp Management Sp. z o.o., Akademia Morska w Szczecinie, Akademia Marynarki Wojennej)

11.35-11.50

Dyskusja

11.50-12.00

Przerwa Kawowa

12.00-13.25

Sesja referatowa XI
Eksploatacja Techniki Morskiej. Badania i Certyfikacja wyrobów w zakresie obronności i bezpieczeństwa

Przewodniczący sesji: dr inż. P. Pozański (OBR CTM S.A.)

12.00-12.15

M. Narożny,
P. Polański,
R. Namiotko,
M. Czarnowska

Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

12.15-12.30

P. Polański,
F. Szarkowski

Badania pola magnetycznego od prądów wirowych indukowanych w kadłubie okrętu
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

12.30-12.45

M. Makowski,
M. Czarnowska,
K. Biernacki,
R. Namiotko

Modelowanie i budowa spiralnych generatorów magneto-kumulacyjnych
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

12.45-13.00

T. Janowski,
P. Maciakowski

Interaktywne projektowanie generatora magneto-kumulacyjnego dla kryterium stałej siły elektromotorycznej
(OBR Centrum Techniki Morskiej S.A.)

13.00-13.15

N. Dzieża

Zastosowanie mało wrażliwych materiałów wybuchowych w Systemach Uzbrojenia Broni Podwodnej
(Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A.)

13.15-13.25

Dyskusja

13.25-13.35

Przerwa Kawowa

13.35-14.45

Sesja referatowa XII
System Bezpieczeństwa Morskiego. Bezpieczeństwo i ochrona żeglugi

Przewodniczący sesji: kadm. dr inż. C. Dyrcz, prof. AMW (AMW)

13.35-13.50

Ł. Wiśniowski

Geopolityczne znaczenie Morza Bałtyckiego dla bezpieczeństwa państw nadbałtyckich
(Wojskowa Akademia Techniczna)

13.50-14.05

D. Filipiak,
M. Stróżyna,
K. Węcel,
W. Abramowicz

Big Data i wykrywanie anomalii w ruchu morskim: przestrzenna analiza danych AIS dla tankowców
(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

14.05-14.20

S. Gromadzki

Nowe szlaki morskie w Arktyce – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

14.20-14.35

A. Jacuch

Ocean shipping in NATO
(Wojskowa Akademia Techniczna)

14.35-14.45

Dyskusja

14.45-15.00

Zakończenie Konferencji

15.00-15:40

Obiad

Organizatorzy
Współorganizatorzy