Konkurs

W trakcie VIII edycji Konferencji NATCON już po raz trzeci zostaną zostaną przyznane wyróżnienia w Konkursie, którego celem będzie wyłonienie trzech nowatorskich referatów wygłoszonych w  czasie trwania Konferencji. Organizatorami konkursu są: Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., działający na mocy porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. o wspólnej organizacji Konferencji NATCON. W konkursie zostaną przyznane 3 równorzędne wyróżnienia, a laureaci nagrodzeni statuetkami w postaci Kryształowej Latarni.

 

Laureaci I edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2014:
płk dr Waldemar SCHEFFS, Tytuł: „Założenia dla okrętowego systemu rozpoznania w działaniach charakterze sieciocentrychnym”;
dr inż. Przemysław POZAŃSKI i Mieczysław GRABOWSKI, Tytuł „Pneumatyczny system przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom ze strony nurków”;
kmdr por. Mirosław CHMIELIŃSKI, Szymon KUBISIAK, Mirosław GOŁYGA, Tytuł „ Diagnostyka stanu technicznego luf artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopu”.

 

 Laureaci II edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2016:
dr inż. Paweł POLAŃSKI i Franciszek SZARKOWSKI, Tytuł: „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek”;
kmdr ppor. dr inż. Rafał MIĘTKIEWICZ, Tytuł: „Possible applications of USVs in polish Navy”;
mjr dr inż. Paweł DOBRZYŃSKI, prof. dr hab. inż. Mirosław GERIGK, dr Stanisław LIPSKI, Bogdan MACHOWSKI, Tytuł: “Koncepcja miniaturowych syperkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”.