Konkurs

W trakcie VIII edycji Konferencji NATCON po raz trzeci zostały przyznane wyróżnienia w Konkursie, którego celem było wyłonienie trzech nowatorskich referatów wygłoszonych w  czasie trwania Konferencji. Organizatorami konkursu są: Akademia Marynarki Wojennej, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., działający na mocy porozumienia z dnia 3 listopada 2011 r. o wspólnej organizacji Konferencji NATCON. W konkursie zostały przyznane 3 równorzędne wyróżnienia, a laureaci zostali nagrodzeni statuetkami w postaci Kryształowej Latarni.

 

Laureaci III edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2018:

Dominik Filipiak, Milena Stróżyna, Krzysztof Węcel, Witold Abramowicz, Tytuł: "Big Data i wykrywanie anomalii w ruchu morskim: przestrzenna analiza danych AIS dla tankowców"

Robert Matyszkiel, Janusz Mikołajczyk, Dariusz Szabra, Bogusław Grochowina, Zbigniew Bielecki, Tytuł: "Wykorzystanie bezpiecznej łączności hybrydowej FSO/RF do zastosowań morskich"

Michał Narożny, Paweł Polański, Rafał Namiotko, Marta Czarnowska, Tytuł: "Wpływ podstawowych parametrów fizykochemicznych wody na natężenie pola elektrycznego w wodzie morskiej"

 
Laureaci II edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2016:
dr inż. Paweł Polański i Franciszek Szarkowski, Tytuł: „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek”
kmdr ppor. dr inż. Rafał Miętkiewicz, Tytuł: „Possible applications of USVs in polish Navy”
mjr dr inż. Paweł Dobrzyński, prof. dr hab. inż. Mirosław Gerigk, dr Stanisław Lipski, Bogdan Machowski, Tytuł: “Koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”

 

Laureaci I edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2014:
płk dr Waldemar Scheffs, Tytuł: „Założenia dla okrętowego systemu rozpoznania w działaniach charakterze sieciocentrychnym”
dr inż. Przemysław Pozański i Mieczysław Grabowski, Tytuł „Pneumatyczny system przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom ze strony nurków”
kmdr por. Mirosław Chmieliński, Szymon Kubisiak, Mirosław Gołyga, Tytuł „Diagnostyka stanu technicznego luf artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopu”