Komitet organizacyjny

KOMITET ORGANIZACYJNY

 
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Andrzej KASPRZAK - Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.
 
dr Hubert Jando - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Iwona Mrozińska Kapciak - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Ewa Piotrowska - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
Lidia Brakoniecka - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
dr Lesław Mroziński - Akademia Marynarki Wojennej
kmdr por. dr Mirosław Chmieliński - Akademia Marynarki Wojennej
Katarzyna Andziulewicz - Akademia Marynarki Wojennej
Albert Popławski - Akademia Marynarki Wojennej
Marek Buczkowski - Międzynarodowe Targi Gdańskiej S.A.
Piotr Gwizdała - Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.