Komitet Naukowo – Programowy

KOMITET NAUKOWO-PROGRAMOWY

Przewodniczący: dr inż. Andrzej KILIAN  Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.
Wiceprzewodniczący: kmdr prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT  Rektor- Komendant Akademii Marynarki Wojennej
 
płk dr hab. inż. Sławomir AUGUSTYN – I Zastępca Szefa Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI – Kierownik Zakładu Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej

kmdr por. Tomasz DOBROSIELSKI  Szef Szkolenia Jednostki Wojskowej FORMOZA

płk dr inż. Karol DYMANOWSKI – Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej Ministerstwa Obrony Narodowej
kontradmirał Krzysztof JAWORSKI – Dowódca Centrum Operacji Morskich,  Dowództwa Komponentu Morskiego
Andrzej KASPRZAK – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

prof. dr hab. inż. Ryszard KATULSKI  Kierownik Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej

gen. bryg. dr Jarosław KRASZEWSKI  Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Lidia KRÓL  Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku
płk Witold LEWANDOWSKI – Szef Zespołu Zwierzchnictwa Organizacyjnego, Departament Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Krzysztof ŁABA – Dyrektor Działu Zarządzania Programami na rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Marek MARZEC  Dyrektor Biura Nowych Technologii, Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

kontradmirał Mirosław MORDEL – Inspektor Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych
prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK  Rektor Politechniki Gdańskiej
dr inż. Rafał NAMIOTKO – Zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Badań i Rozwoju Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.
płk Marek NIENARTOWICZ – Szef Oddziału Programowania Mobilizacji Gospodarki i Rezerw Strategicznych w Zarządzie Logistyki – P4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
kmdr por. Piotr Skóra – Szefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Uzbrojenia
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ – Rektor – Komendant Akademii Sztuki Wojennej
płk SG Andrzej PROKOPSKI –  Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej
kpt. żw. Wiesław PIOTRZKOWSKI – Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW – Dyrektor Instytutu Uzbrojenia Okrętowego i Informatyki Akademii Marynarki Wojennej

inspektor Jarosław RZYMKOWSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Karol SARAD – Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni

Anna STĘPNIAK – Wydział Współpracy Międzynarodowej Przemysłu Obronnego, Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej,  Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Alicja Kinczewska-Dybek – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku
płk. dr hab. inż. Tadeusz SZCZUREK – Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej
Joanna SZTILLER – Wiceprezes Zarządu Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.
kmdr dr hab. Jarosław TESKA, prof. AMW – Dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskiej Akademii Marynarki Wojennej
Marcin WIŚNIEWSKI – Zastępca Dyrektora Rozwoju Technologii i Wdrożeń ds. Wdrożeń Ośrodka Badawczo Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A.
kontradmirał SG rez. Konrad WIŚNIOWSKI – Menedżer Programów Okrętowych, Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.
prof. dr hab. inż. Janusz ZARĘBSKI – Rektor Akademii Morskiej w Gdyni
Maciej ZAWADZKI – Dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR
kontradmirał Krzysztof ZDONEK – Dowódca 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademia Marynarki Wojennej
płk Dariusz ŻUCHOWSKI – Zastępca Szefa Inspektoratu Wsparcia – Szef Logistyki