Komitet honorowy

KOMITET HONOROWY

 
Marian Banaś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, gen. dywizji
dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Spraw Zagranicznych
Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych
Paweł Soloch, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Jarosław RusieckiPrzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji
gen.bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej
gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni