Komitet honorowy

KOMITET HONOROWY

 

Patronat Honorowy
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918–2018.

arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, gen. dywizji
dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Minister Spraw Zagranicznych
Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej
Jacek Czaputowicz, Minister Spraw Zagranicznych
Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Paweł Soloch, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Marian BanaśSekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej 
Michał Jach, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej
Jarosław RusieckiPrzewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej
Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji
gen.bryg. SG Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej
gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni