Komitet honorowy

KOMITET HONOROWY

 
 arcybiskup dr Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański, gen. dywizji
dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Minister Spraw Zagranicznych
Paweł Soloch, Sekretarz Stanu, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
Arkadiusz Czartoryski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowe
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji
gen.bryg. SG Marek Łapiński Komendant Główny Straży Granicznej
gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej
Dariusz Drelich, Wojewoda Pomorski
Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
Wojciech Szczurek, Prezydent Miasta Gdyni