Doktoranci i Studenci

III Konferencję Naukową Doktorantów i Kół Naukowych

pt: „Wyzwania dla bezpieczeństwa”

25-26  czerwca 2018 Gdańsk, Gdynia

Od wielu lat Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” jest miejscem, gdzie przedstawiciele przemysłu, instytucji naukowych i użytkownicy technologii morskich tworzą wspólną platformę porozumienia, dialogu i współpracy.

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”. Jej celem jest danie młodym ludziom możliwości na znalezienie miejsca dla swoich pasji, zainteresowań i poglądów w środowisku związanym z obronnością i bezpieczeństwem.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych, choć wspierana przez sygnatariuszy porozumienia dotyczącego organizacji Międzynarodowej Konferencji NATCON, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A., to w całości tworzona jest przez Doktorantów i Studentów. Jej głównymi organizatorami są Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa działające na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

III edycja tak Konferencji, która odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2018 r. będzie wydarzeniem szczególnie ważnym wpisując się swoją tematyką w obchody 100-lecia odnowienia Marynarki Wojennej w Polsce. Dlatego już teraz chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do wzięcia czynnego udziału i stania się częścią tej inicjatywy.

Głównymi nurtami tematycznymi III Konferencji Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa” będą:

  1. Bezpieczeństwo morskie: Bezpieczeństwo morskiej infrastruktury krytycznej, Siły morskie współczesnego państwa, Bezpieczeństwo w gospodarce morskiej, Bezpieczeństwo w transporcie morskim oraz logistyce morskiej;
  2. Terroryzm oraz cyberterroryzm: Terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa globalnego oraz społecznego, Cyberterroryzm szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa;
  3. Wpływ współczesnych konfliktów na bezpieczeństwo: Procesy polityczne, gospodarcze i ogólnocywilizacyjne -  jaki wpływ mają na bezpieczeństwo;
  4. System obrony państwa: Jego zagrożenia jako fundament obronności państwa, Strategia obronności państwa, Pozamilitarne ogniwa w systemie bezpieczeństwa państwa;
  5. Kryzys migracyjny: Różne oblicza problemów migracyjnych/uchodźczych i politycznych w Europie, Kryzys migracyjny, zagrożenia i wyzwania, aspekty prawne;
  6. Wojna hybrydowa: Istota i pojęcie wojny hybrydowej, Wojna hybrydowa jako nowy rodzaj konfliktu.

Jak ważne jest to wydarzenie pokazała nam II edycja Konferencji, która odbyła się w dniach 20-21 czerwca 2016 roku. Zgromadziła ona forum prawie 60 przedstawicieli doktorantów i kół naukowych z takich uczelni jak: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski oraz wielu innych. W jej czasie zostało wygłoszonych 30 referatów na wysokim poziomie merytorycznym, obejmującym takie zagadnienia jak: wojna hybrydowa, zagrożenia terrorystyczne w czasach globalizacji, zastosowanie nowoczesnych technologii w działaniach na rzecz bezpieczeństwa, siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa.

Jesteśmy dumni z podjętych działań na rzecz rozwoju i integracji środowisk doktoranckich i studenckich w Polsce obejmujących zagadnienia z zakresu obronności i bezpieczeństwa, dlatego jeszcze raz zapraszamy wszystkich zainteresowanych staniem się częścią tego przedsięwzięcia do kontaktu z nami.

Opłata konferencyjna w wysokości 75 zł netto* obejmuje:

Materiały konferencyjne, możliwość publikacji referatu w monografii, wyżywienie w czasie trwania Konferencji, obejmujące przerwy kawowe oraz lunch, udział w imprezach towarzyszących, przejazdy, nocleg z 25 na 26 czerwca 2018 r.

Opłatę konferencyjną należy wpłacać przelewem na konto z dopiskiem „imię i nazwisko + Wyzwania dla Bezpieczeństwa”:

 

 Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.

 Konto w PLN: PKO BANK POLSKI S.A.

70 1440 1345 0000 0000 0193 1498


* opłata w wysokości 75 zł dotyczy tylko i wyłącznie publicznych uczelni wyższych oraz państwowych instytutów naukowych ( na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT).